miércoles, 14 de marzo de 2018

CONVOCATORIA PROBAS PARA A OBTENCIÓN DOS CELTAS POR LIBREObxecto: convocar as probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de língua galega Celga 1,2,3 e 4.
Destinatarios: Maiores de 16 anos ou que os cumpran no ano 2018.
Datas das probas:

Celga 4
26/05/2018
Celga 2
27/05/2018
Celga 3
2/06/2018
Celga 1
3/06/2018

Localidades: Santiago de Compostela (niveis 1,2,3 e 4) e Ponferrada (niveis 2,3 e 4)
Os lugares e horarios se publicarán coa listaxe definitiva de persoas admitidas.
Inscripción: anexo I; xustificante de aboamento de taxas; certificado de discapacidade de ser o caso.
Taxa:15,93 euros. Mediante impreso de autoliquidación.
Prazo: ata o 13/04/2018
Destacar: non se admite o ingreso da taxa fóra de prazo.

Máis información:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180313/AnuncioG0164-070318-0001_gl.html

No hay comentarios: