martes, 19 de noviembre de 2019

Oferta selección dun/dunha Auxiliar administrativo con adscrición á secretaria-intervención

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso, dun/dunha  AUXILIAR ADMINISTRATIVO, a xornada completa, con adscrición á Secretaria-Intervención do concello do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 10 de  decembro, e por un período de tres meses.

O prazo de inscrición iniciase o próximo día 20 de novembro e remata o 29 de novembro de 2019
. A selección realizarase o día 02 de decembro de 2019, a partir das 10:30 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

No hay comentarios: