viernes, 4 de marzo de 2022

Listas admitidos/excluidos para as seleccións de dous peóns de mantemento de zonas naturais, un peón de servizos múltiples e un auxiliar de información turística. Programa Fomento do emprego 2021, financiado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo

No enlace que aparece a continuación, no apartado de emprego público do taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello (pinchar no + para ver tódalas publicacións), poden verse as resolucións da alcaldia polas que se aproban as listas de admitidos e excluidos provisionais (no caso do peón de servizos múltiples elévase  a definitiva) para a para a selección de: DOUS PEÓNS DE MANTEMENTO DE ZONAS NATURAIS,  UN PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES E UN AUXILIAR DE INFORMACIÓN TURÍSTICAa xornada completa, como persoal laboral temporal, dentro do programa: "Fomento do Emprego do Plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2021", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

Recordamoslles que as probas de selección para o posto de auxiliar de información turística será o próximo día 17 de marzo de 2022, ás 10:00 horas, no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira Idade de O Vicedo (Casa Cultura), sita en rúa Cidade de Mondoñedo, 23, e as probas de selección para os postos de peóns de mantemento de zonas naturais e peón de servizos múltiples serán o día 16 de marzo de 2022, ás 10:00 horas, na Casa Consistorial, sita en rúa Travesía da Mariña, 57. 

Segundo se establece na resolución os excluidos dispoñen dun prazo de dous días hábiles, é decir, dos días 7 e 8 de marzo para efectuar as alegacións que estimen oportunas ou corrixir, no seu caso, os erros que proceda.


No hay comentarios: