viernes, 14 de octubre de 2022

AXUDAS A EMPRESAS PARA A CONTRATACIÓN DE MOZOS/-AS INSCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL

ORDE do 3 de outubro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos á contratación vinculada aos programas de emprego regulados nas ordes do 27 de decembro de 2019 e do 31 de decembro de 2020 para persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciado polo FSE, programa operativo de emprego xuvenil, e se convoca para o ano 2022 (código de procedemento TR349L). 

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221014/AnuncioG0656-031022-0001_gl.pdf

No hay comentarios: