lunes, 24 de octubre de 2022

Publicada acta do primeiro exercicio do proceso de selección dunha praza de auxiliar administrativo de administración xeral, vacante na plantilla de persoal funcionario

Publicada acta do primeiro exercicio do proceso de selección e provisión mediante oposición libre, dunha praza de auxiliar administrativo de administración xeral, vacante na plantilla de persoal funcionario do Concello de O Vicedo. Igualmente tamén se fixa a data de realización do segundo exercicio.

Máis información: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board 

No hay comentarios: