lunes, 31 de octubre de 2022

Axudas a gandairía para actuacións de silvicultura, silvopastoreo ou pastoreo extensivo.. da Excma. Deputación Provincial de Lugo

EXTRACTO DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO, EN SESIÓN CELEBRADA O 21 DE OUTUBRO DE 2022, POLO QUE SE APROBA A CONVOCATORIA E BASES QUE CANALIZARÁN AS SUBVENCIÓNS, EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA, PARA APOIAR APOIAR A PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN TERREOS AGRÍCOLAS E FORESTAIS, MEDIANTE O FOMENTO DE BOAS PRÁCTICAS DE SILVOPASTOREO E PASTOREO EN EXTENSIVO QUE PRODUZAN A REDUCIÓN DOS NIVEIS DE BIOMASA EXISTENTE, NA EXECUCIÓN DO PROGRAMA “O QUE NON ARDE”, NA ANUALIDADE 2022

Máis información: https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/28-10-2022%20.pdf#page=3

No hay comentarios: