jueves, 2 de marzo de 2017

ABERTO O PRAZO DE INSCRICIÓN NAS LISTAS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DA XUNTA


A XUNTA ABRE O PRAZO DE INSCRICIÓN NAS LITAS DE EMPREGO TEMPORAL DA ADMINISTRACIÓN GALEGA

-As persoas interesadas terán de prazo desde o 1 de marzo ata o 15 de xullo
-Estas listas son utilizadas pola Xunta para cubrir vacantes, facer substitucións e reforzar os servizos públicos
-A inscrición poderase realizar en 21 listas, das que sete se abren neste 2017
-Ademais, a Xunta actualiza os méritos das persoas inscritas en cada unha das listas para determinar a orde de prelación dos aspirantes
A Xunta de Galicia abre o prazo de inscrición nas listas de emprego temporal da Administración galega. Calquera persoa que cumpra os requisitos de titulación poderá inscribirse nas bolsas para o nomeamento de funcionarios interinos e contratación de persoal laboral temporal da Xunta de Galicia.
O prazo de inscrición permanecerá aberto dende o 1 de marzo, ata o vindeiro 15 de xullo, segundo recolle unha resolución da Dirección Xeral da Función Pública no Diario Oficial de Galicia (DOG) de hoxe. Estas listas son utilizadas pola Xunta para cubrir vacantes, facer substitucións e reforzar os servizos públicos.
O número de listas que estarán abertas á inscrición é de 21. Delas, 10 listas son para traballar como funcionario interino e outras 11 para traballar como contratado laboral. Respecto a 2016 ábrense sete listas, catro de funcionarios interinos e tres de laborais.
Todas aquelas persoas interesadas en apuntarse a estas listas de emprego temporal deberán presentar a instancia que se pode descargar na web da Xunta de Galicia (www.xunta.gal), no apartado de Listas de Contratación. As persoas que xa forman parte desta bolsa non é preciso que se anoten de novo.
O acceso ao emprego temporal na Xunta realízase a través do nomeamento de persoal funcionario interino ou da contratación temporal de persoal laboral. En ambos casos, as persoas seleccionadas proceden das listas elaboradas para este efecto. A orde na que figurarán as persoas inscritas dependerá dos méritos que reúnan, de acordo cun baremo que figura en cada convocatoria.
Entre as listas abertas están as de enxeñeiros; veterinarios; profesores numerarios; titulado superior médico; ATS, enfermeiro; auxiliar sanitario, auxiliar de clínica, auxiliar psiquiátrico, auxiliar de enfermería; intérprete de linguaxe de signos; ou oficial 1º de cociña.

Actualización de méritos


Ademais, o DOG tamén publica hoxe a actualización provisional de méritos das persoas integrantes das listas de emprego temporal da Administración galega. A Xunta actualiza así os méritos adquiridos ao longo de 2016 polas persoas que xa integran as distintas listas.
En todo caso, dende mañá ábrese un prazo de dez días hábiles para que as persoas interesadas poidan presentar reclamacións e achegar a documentación xustificativa. Unha vez examinada a documentación, a Consellería de Facenda, a través da Dirección Xeral da Función Pública, dará publicidade ás puntuacións definitivas cunha nova resolución que tamén se publicará no DOG.


Listas para o nomeamento de funcionarios interinos

GRUPO
CORPO/
ESCALA
DENOMINACIÓN
A1
2065
Escala de enxeñeiros/as. Especialidade de enxeñaría de minas
A1
2067
Escala de veterinarios/as
A1
2080
Escala de enxeñeiros/as. Espec. de enxeñaría de telecomunicacións
A1
2093-03
Escala de profesores/as numerarios/as. Espec. en navegación marítima
A1
2093-06
Escala de prof. numerarios/as. Espec. medicina subacuática e hiperbárica
A1
2093-07
Escala de prof. numerarios/as. Espec. en intervencións subacuáticas e hiperbáricas
A1
2093-08
Escala de profesores/as numerarios/as. Especialidade en comunicacións
A1
2093-10
Escala de prof. numerarios/as. Especialidade en procesos sanitarios
A2
2076
Escala de enxeñeiros/as técnicos/as. Especialidade de topografía
A2
2094-01
Escala de mestres/as de taller. Espec. en traballos técnicos de mergullo

 Listas para a contratación de persoal laboral temporal

GRUPO
CATEG.
DENOMINACIÓN
I
002
Titulado/a superior médico/a, médico/a xeriatra, médico/a CEI, médico/a adxunto/a, médico/a.
II
002
ATS, enfermeiro/a, practicante, DUE.
III
004
Gobernante/a, gobernante/a servizos domésticos, encargado/a lavadoiro, roupeiro, ferro de pasar.
III
014
Xefe/a de cociña.
III
065
Oficial 1ª cociña, oficial 1ª cociñeiro, xefe/a cociña, cociñeiro/a 1ª.
III
069
Oficial servizos técnicos, oficial 1ª mantemento, oficial 1ª oficios varios, oficial de primeira.
III
078
Subgobernante/a.
III
104
Intérprete linguaxe de signos
IV
003
Auxiliar sanitario, auxiliar clínica, auxiliar psiquiátrico/a, auxiliar de enfermería, coidador/a xeriátrico, coidador/a.
IV
005
Oficial 2ª cociña, cociñeiro/a oficial 2ª.
IV
006
Axudante/a servizos técnicos. Oficial/a 2ª mantemento.


No hay comentarios: