jueves, 9 de marzo de 2017

CONVOCATORIA COMPETENCIAS CLAVEResolución do 27 de febreiro de 2017 -DOG do 7 de marzo 2017 , da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación.

OBXECTO:
- Convocar probas de avaliación en competencias clave para o acceso ás accións formativas dos novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3.
- Establecer as posibles exencións ás probas de validadción das distintas competencias clave.

COMPETENCIAS CLAVE QUE SE CONVOCAN:
-Comunicación en língua galega (requerida para todos os certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3) EXENTOS OS QUE CUMPRAN OS REQUISITOS DO ANEXO IV.
-Comunicación en língua castelá (requerida para todos os certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3)
-Competencia matemática (requerida para todos os certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3)
-Comunicación en língua estranxeira inglés (requerida nos certificados de profesionalidade especificados no anexo VI)

VALIDACIÓNS DE COMPETENCIAS CLAVE: establecidas no anexo V.

SOLICITUDE: Anexo I

PRAZO solicitude: do 8 ao 24 de marzo de 2017

Realización das probas: no lugar que determine a Consellería. Se realizará unha proba dunha hora de duración por cada unha das competencias clave convocadas en que se inscribise. 


Máis información:
http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-competencias-clave , ou contactando coa Axente de emprego e desenvolvemento local

No hay comentarios: