lunes, 29 de enero de 2018

SUBVENCIÓN A PROXECTOS DE INVESTIMENTO EN ACTIVIDADES NON AGRÍCOLAS PDR 2018-2019 AGADERFinalidade: Subvencións a proxectos de investimento en actividades non agrícolas.  

Beneficiarios:
a) Microempresas e pemes de zonas rurais constituídas antes do 01/01/2018.

b) Persoas físicas de zonas rurais, que estean de alta en autónomos ou por conta propia antes do 01/01/2018..

c) Titulares dunha explotación agraria, ou membros da unidade familiar que diversifiquen a súa actividade en ámbitos non agrícolas e que desenvolvan o seu proxecto na propia explotación, de alta antes do 01/01/2018.

Proxectos subvencionables:

a) Industrias, fábricas e locais destinados á produción de bens e materiais.
Non obstante o anterior, os investimentos relacionados coa utilización da madeira como materia prima ou fonte de enerxía limitaranse ás operacións de segunda transformación.

b) Transformación e/ou comercialización de produtos agrarios, cando o produto final do proceso de transformación e/ou comercialización derivado dos investimentos non estea incluído no anexo I do Tratado de Funcionamento da Unión Europea.

c) Prestación de servizos en calquera sector económico, excluíndo servizos de maquinaria agrícola e forestal e servizos enerxéticos.

d) Prestación de servizos sociais.

e) Actividades de lecer, recreativas e deportivas.

f) Artesanía e actividades artesanais.

g) Actividades baseadas na innovación tecnolóxica e no comercio electrónico.

h) Actividades nos sectores da enxeñería, arquitectura, servizos técnicos, limpeza industrial, contabilidade, veterinaria.

i) Comercio polo miúdo de produtos non incluídos no anexo I do TFUE.

Destacar:
- Non ter comezado antes da presentación da solicitude de axuda.
- Quedan excluídos os proxectos cun orzamento elixible inferior a 10.000 € ou superior a 300.000 €; no sectror da artesanía os límites son 5.000 € e 100.000 € respectivamente.
- Non se subvenciona adquisición de maquinaria, equipamento e materiais de segunda man.
Axuda: 45% dos gastos subvencionables.

Prazo de solicitude: do 30 de xaneiro ao 1 de marzo de 2018.

No hay comentarios: