lunes, 28 de enero de 2019

Probas acceso a ciclos formativos de grao medio e superior de formación profesional. Doga 25/01/2019

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio (ED312C).
Requisitos: persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a eles e teñan dezasete anos ou os fagan no ano natural de celebración da proba.
Prazo: do 7 ao 22 de marzo de 2019, ambos os dous incluídos.
Realización da proba: día 28 de maio de 2019.
Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior (ED312D).
Requisitos: persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a eles e teñan dezanove anos ou os fagan no ano de realización da proba.
Prazo: do 28 de xaneiro ao 8 de febreiro de 2019, ambos os dous incluídos.
Realización da proba: día 10 de abril de 2019.


No hay comentarios: