martes, 22 de enero de 2019

PROCEDEMENTO RECOÑECEMENTO DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS


doga 21/01/2019 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
ORDE do 31 de decembro de 2018 pola que se realiza a segunda convocatoria pública para o ano 2019 do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, naComunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificaciónsprofesionais, cofinanciado nun 80 % polo FSE con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

Obxecto: realizar a segunda convocatoria para o ano 2019, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, do procedemento para a avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas polaspersoas a través da experiencia laboral e/ou de vías non formais de formación (código do procedemento: TR305A) para un total de 1.350 prazas, nas unidades de competencia que se indican no anexo I e cun total de 5.150 unidades de competencia nasseguintescualificaciónsprofesionais:
• Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2): 300 prazas.
• Atención sociosanitaria a persoasdependentes en instituciónssociais (SSC320_2): 250 prazas.
• Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2): 225 prazas.
• Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2): 225 prazas.
• Tanatopraxia (SAN491_3): 150 prazas.
• Docencia da formación para o emprego (SSC448_ 3): 100 prazas.
• Operacións auxiliares de fabricación mecánica (FME031_1): 100 prazas.

Prazo de inscrición: O prazo de inscrición será de 15 días hábiles contados a partir do seguinteao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

No hay comentarios: