lunes, 28 de enero de 2019

Subvencións para proxectos de adquisición de maquinaria e equipamento en actividades non agrícolas. DOGA 28/01/2019

Axudas a proxectos de adquisición de maquinaria e equipamento en actividades non agrícolas.
Prazo: 28 de febreiro de 2019
Beneficiarios: microempresas e pequenas empresas situadas en zonas rurais, autónomos, e titulares dunha explotación agraria ou membros da súa unidade familiar, de alta con anterioridade ao 1 de setembro de 2018.
Axuda: 45 % dos gastos subvencionables, cun límite de 100.000 euros no sector do transporte e de 200.000 euros noutros casos.
Destacar: os proxectos non poden estar iniciados na data de presentación da solicitude. Quedarán excluídos os proxectos cun orzamento elixible inferior a 10.000 € ou superior a 220.000 €. 

No hay comentarios: