miércoles, 17 de febrero de 2021

Ofertas de emprego: selección de dúas auxiliares de axuda no fogar, a xornada parcial

Están expostas as bases (unhas bases diferentes para cada un dos postos) para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, de dúas  AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial, unha delas para 27 horas/semana e a outra cunha xornada de 25 horas/semana, con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 16 de  marzo, en ambolos dous casos, e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición é desde o día 18 de febreiro ata o 01 de marzo de 2021 (ambos inclusive). A selección realizarase o día 02 de marzo de 2021, a partir das 10:00 horas a de 27 horas/semana e a partir das 10:30 horas a de 25 horas/semana, na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0  (no apartado de taboleiro de anuncios, pinchar no símbolo + para ver tódalas publicacións)

No hay comentarios: