viernes, 12 de febrero de 2021

PROBAS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA (ESO) PARA MAIORES DE DEZAOITO ANOS NAS CONVOCATORIAS DE MAIO E SETEMBRO. DOGA 12/02/2021.

 Obxecto: convocar as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria para maiores de dezaoito anos.

Requisitos: Ter cumpridos os 18 anos o día da realización da proba; non ter o título da ESO; non estar nin ter estado matriculado na ESO nin en formación profesional básica no curso 2020/2021 (excepto os matriculados na educación secundaria para persoas adultas sempre que cumpran determinados requisitos).

Datas das probas:

Convocatoria de maio: 21 de maio de 2021.

Convocatoria de setembro: 10 de setembro de 2021.

Prazo de solicitude:

Para a convocatoria de maio: do 8 ao 18 de marzo de 2021.

Para a convocatoria de setembro: do 1 ao 8 de xullo de 2021.

No hay comentarios: