jueves, 17 de febrero de 2022

Convocatoria probas competencias clave, probas para a obtención do título de graduado ESO e cursos de prevención de riscos laborais

RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder á formación dos certificados de profesionalidade dos niveis 2 e 3 de cualificación (código de procedemento TR306A).

Máis información:https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220216/AnuncioG0599-080222-0002_gl.pdf

RESOLUCIÓN do 4 de febreiro de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización (código de procedemento ED540A)

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220216/AnuncioG0598-070222-0001_gl.html

RESOLUCIÓN do 24 de xaneiro de 2022 pola que se convocan cursos de prevención de riscos laboráis de nivel básico para persoal empregado público, traballador por conta allea ou autónomo, empresario e persoa con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220217/AnuncioO150-240122-0001_gl.html

No hay comentarios: