martes, 17 de enero de 2023

Lista admitidos/excluídos provisional para a selección dunha praza de técnico de urbanismo

Publicada no día de hoxe, a lista de admitidos/excluídos provisional  ao proceso de selección para dar cobertura interina a unha praza de técnico de urbanismo do Concello do Vicedo.

De conformidade coa base sexta das aprobadas por resolución de Alcaldía de 22 de decembro de 2022 (BOP nº 297, de 29 de decembro de 2022), concédese un prazo de cinco días hábiles a efectos de reclamacións e subsanación de erros.

Para consultar a lista pinchar no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board


No hay comentarios: